Köpvillkor


Tillämplighet Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.


Beställning Alla beställningar sker via Internet. Vi tar ej emot beställningar på något annat sätt än via vårt shoppingsystem på vår hemsida. Vi accepterar alltså ej beställningar via ordinarie mail, fax eller annat medium såvida ej annat avtalats. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.


Betalning  Vi på kallingar.se erbjuder dig flera betalningsalternativ. Välj det betalningsalternativ som passar dig bäst när du kommer till kassan.

Postförskott 

Vid betalning med postförskott tillkommer en postförskottsavgift på 59kr exklusive frakt.

Betalning med faktura

Vid betalning med faktura tillkommer en faktureringsavgift på 30kr, du betalar varan vid leverans. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Påminnelse vid försenad betalning är 50kr.


Information om ångerrätt ”Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden. Kontakta oss för mer information: kontakt@aquarge.se


Paket som inte hämtas ut. För alla paket som inte hämtas ut debiterar Aquarge Media AB kunden en avgift. Avgiften motsvarar de faktiska kostnaderna för returfrakt, expeditionsavgift och hantering, sammanlagt 150 kr.


Priser Alla priser som anges på våra sidor bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats. Med kontant betalning avser betalning mot postförskott (dvs betalning vid leverans) alternativt direktbetalning/förskott. Postförskotts betalning kan endast ske inom Sverige, övriga länder gäller betalning med kontokort alternativt förskottsbetalning till vårt konto innan leverans. Fraktkostnad tillkommer samtliga beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.


Leveranstider Mellan 1-3 dagar från beställningsdatum. Vi på Kallingar.se reserverar oss för för eventuella slutförsäljningar. I händelse av slutförsäljning krediteras kund.


Leveranser Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Posten, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats. Om varan kommer bort eller att du vid mottagandet upptäcker att den är transportskadad, ska du omedelbart anmäla det till vald speditör. Om denne ej åttager skadeansvaret kontaktar du oss.


Förändring av order Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.


Avbeställning Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen.


Reklamationer Som kund har du full returrätt på obruten förpackning, då underkläder är hygienartiklar. Du skall innan du öppnar förpackningen kontrollera så att produkten överenstämmer med beställningen. Om något inte stämmer skall du kontakta oss på: kontakt@aquarge.se

Felaktig eller skadad vara skall reklameras inom 14 dagar. Vid återsändelse av vara står Aquarge Media AB för frakten och eventuell ersättningsleverans. Varan skall sändas väl emballerad och i orginalförpackning med beskrivning av felaktigheten. Om varan skadas eller kommer bort då du återsänder den står du för kostnaden.


Information Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.


Tvist Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.


Force Majeure I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.